Pegasus Dünyanın En Güzel Hediyesi Kampanyası 2014

ANASAYFA, Anasayfa Manşet, Çekiliş ve Hediye, Hediye, Hobi ve Eğlence, KAMPANYA, Seyahat ve Turizm

Pegasus Dünyanın En Güzel Hediyesi Kampanyası 2014

Çocuklar Hayallerindeki Tatilin Resmini Çizecek, Pegasus’un En Yeni Uçağı Kazanan Resimle Boyanacak!

Üstelik Yeni Uçak İsmini De Resmin Sahibi Minikten Alacak!

Yarışmaya katılmak için Kızınızın çizeceği “haayalindeki tatil” resminin Fotoğrafını çekin ve dunyaninenguzelhediyesi.com adrsinden Formu doldurup çektiğin fotoğrafı siteye yükleyin. Jürinin değerlendirmesi sonucu Kazanan resim pegasus’un yepyeni uçağını kaplayacak, üstelik ismini de resmin sahibi minikten alacak.

Sadece isim verme çekilişine katılarak Kızınızın ismini uçağa verme şansını yakalayabilirsiniz. Sadece İsim verme çekilişine katılmak için ucagaisimver.com adresindeki formu doldurmanız yeterli olacaktır.

“Hayalimdeki Tatil” Resim Yarışması Genel Şartlar
www.dunyaninenguzelhediyesi.com isimli internet sitesinde yer alan üyelik formunu doldurarak, işbu Kampanya koşullarını okuyan ve belirlenen koşulları kabul eden Kullanıcılar resim yükleyerek Kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. İşbu koşulları kabul etmeyen Kullanıcılar, yarışmaya katılmaya hak kazanamazlar. Pegasus, Kampanya koşullarını tek taraflı olarak, dilediği zaman değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
1. www.dunyaninenguzelhediyesi.com / Dünyanın En Güzel Hediyesi isimli kampanya, Pegasus tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2014 tarih ve 58259698-255.05.02/1810-4520 sayılı kapsam dışı izni ile düzenlenmiştir.
2. Kampanyaya katılım 16.06.2014 (saat 00:01’de başlayacak) – 08.09.2014 (saat 23:59’da sona erecektir ) tarihleri arasında gerçekleşecektir.
3. Bu kampanyaya, 18 yaşından küçük Kullanıcı’lar katılamaz, katılmış ve yarışmayı kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül verilemez. Kampanyaya ancak, 3 – 10 yaş arası (15 Haziran 2004 – 15 Haziran 2011 tarihleri arasında doğmuş olan) kız çocuklarının yasal velileri katılabilirler. Yasal veli dışında yarışmaya katılım yapılamaz, katılmış ve yarışmayı kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül verilmez.
4. Kullanıcılar sitede beyan ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından girişi yapılan bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından kaynaklanabilecek durumlardan Pegasus sorumlu değildir ve bu durumda Kullanıcılar ödüle hak kazanmayacaklardır.
5. Kazanılan ödül başkasına devredilemez, satılamaz ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
6. “Dünyanın En Güzel Hediyesi” kampanyası için hizmet veren firmalar ile Pegasus Hava Yolları’nın çalışanları ve 1. derece yakınları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi kendilerine ödül verilmez.
7. Pegasus Kazananlara karşı hiç bir yükümlülüğü olmaksızın ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın Kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda, Pegasus’tan hiç bir hak ve talepte bulunmayacaklarını ver her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
8. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır. Site kullanıcılarının web sitesindeki uygulamayı kullanarak oluşturduğu her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Pegasus tarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme / organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin Pegasus’a Site’de yayımlanmak üzere yüklediğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın süre kısıtlaması olmaksızın Pegasus tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) Pegasus tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Kullanıcılar söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve kişisel haklarının, tam ve tek sahibinin Pegasus olduğunu ve Pegasus’un bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduğunu, ayrıca Kullanıcılar bu haklar üzerinde kendilerinin direkt veya dolaylı olarak ya da bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.
10. Kullanıcılar, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, siyasi, dini, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek “içerik”leri sitede üretmeyecek ve sitedeki uygulamayı kullanarak iletmeyecektir. Bu içeriklerin Pegasus tarafından yayımlanması, Kullanıcı tarafından seçilen kişilere gönderilmesi, iletilmesi, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların Pegasus tarafından yüklenildiği anlamına gelmez. Yayınlanmış olsa dahi hukuka aykırılıktan doğan her türlü, ceza, tazminat ve zararlar ilgili Kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.
11. Kullanıcılar, siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür İçerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.
12. Kullanıcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, Sitede yer alan mevcut İçeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.
13. Kullanıcılar, Site’ye kayıt olurken bildirdikleri sms, e-posta vb. iletişim adresleri aracılığı ile Pegasus’un kendileri ile iletişim kurmasına, ayrıca ilgili iletişim adreslerini Pegasus’un kampanya ve/veya promosyon tanıtımlarından haberdar etmek için kullanabileceğini kabul ve beyan ederler.
14. Katılımcılar, kendi kusurlarından kaynaklansın veya kaynaklanmasın işbu Kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde, Pegasus’un verilecek ödülü tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Pegasus aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını, Pegasus’u her türlü sorumluluktan, fikri mülkiyet taleplerinden, 3. Kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduklarını kabul, taahhüt ve beyan ederler.
15. Kullanıcı, işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda, Pegasus’un kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Pegasus’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu kampanya koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Kanunları uygulanacaktır. İşbu Kampanya Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Hayalimdeki Tatil” Resim Yarışması ÖzelŞartlar
1. Kampanya kapsamında düzenlenecek olan; “Hayalimdeki Tatil” Resim Yarışmasına katılacak olan Kullanıcılar, Genel Şartlar’a ek olarak aşağıdaki şart ve koşulları gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar:
2. Kampanya kapsamında, beyaz bir dosya kağıdına “hayallerimdeki tatil” konseptli resmi çizen 3-10 yaş arası (15 Haziran 2004 – 15 Haziran 2011 tarihleri arasında doğmuş olan) kız çocuklarının yasal velileri, çocuklarının çizdikleri resmi net ve anlaşılır bir şekilde www.dunyaninenguzelhediyesi.com web sitesinde yer alacak galeriye yüklemeleri sureti ile yarışmaya katılmaya hak kazanabileceklerdir. Pegasus Jürisi tarafından seçilecek en özgün resim, Mart 2015 tarihinde teslimi beklenen Pegasus uçağı üzerine basılacak ve seçilen resmin sahibi kız çocuğunun isminin tamamı ve soyadının ilk harfi uçağa verilecektir. Kazananın resminin Pegasus uçağı üzerine basılması sonucu, resmin 3 boyut kazanmasından ötürü değişiklikler meydana gelebilecektir. Pegasus bu değişiklikten sorumlu tutulamaz.
3. Resim yarışmasının sonucunun açıklanması, 11.09.2014 tarihinde saat:10.00 da www.dunyaninenguzelhediyesi.com internet sitesinde duyurulacaktır.
4. Uçak teslim tarihi olarak Mart 2015, planlanmış teslim tarihidir. Bu tarihin, uçağın üreticisinden ve sair nedenlerden dolayı değişmesi söz konusu olabilir. Herhangi bir nedenle, bu tarihlerin değişmesi durumunda, belirlenecek yeni tarih Kazanana derhal bildirilecektir. Meydana gelebilecek tarih değişikliklerinden veya Kampanya iptalinden dolayı Pegasus hiç bir şekilde Kazanana karşı sorumlu olmayacaktır.
5. Site’ye yüklenen resimlerin her türlü fikri mülkiyet, her türlü mecrada kullanım ve ticari hakları, resimlerin Site’ye yüklenmesi anı ile münhasıran Pegasus’a ait olacaktır. Ayrıca, bununla bağlantılı olarak, Site’ye yüklenen resimlerden ve içeriklerinden doğacak olan; çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, sosyal medyada kullanım ve/veya her türlü mecrada tanıtım, yayın hakları gibi her türlü ticari ve kullanım hakkının, herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın, Pegasus’un Türkiye ve dünyada çapında sahip olacağına ve söz konusu içeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın Pegasus ve/veya Pegasus tarafından yetkilendirilecek kişi/kurumlarca yayınlanmasına veya kaydedilmesine/işlenmesine veya altyapı sağlayan firmalarla paylaşılabilecektir. Ek olarak, Katılımcı çocuklarının isimleri ve fotoğrafları da süre ve yer kısıtlaması olmaksızın Pegasus tarafından görsel ve sosyal medya gibi her türlü mecrada kullanılabilecektir.
6. Site’ye resim yükleyen Kullanıcılar, velisi bulundukları çocukların resimlerine ilişkin fikri/ticari haklar üzerinde telif ücreti de dahil ve bununla sınırlı olmaksızın, mali, fikri veya ticari hiç bir hakkı bulunmadıklarını, bunlarla ilgili olarak gelecekte hiçbir şekilde talepte bulunmayacaklarını ve bunlara ilişkin her türlü haklarından şimdiden feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar.

“Dünyanın En Güzel Hediyesi” kampanyası, aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir.
Pegasus Uçağına İsim Verilmesi – 16.06.2014 (saat 00.01’de başlar) – 30.09.2014 (saat 23.59’da sona erer) tarihleri arasında www.ucagaisimver.com adresine, Kullanıcıların 0-10 yaş arası (15 Haziran 2004-30 Eylül 2014 tarihleri arasında doğmuş olan) kız çocukları adına site tarafından belirlenen katılım süresi boyunca belirlenen koşullara uygun başvuru yaptıkları dönemdir. Ödül kazanmaya hak kazanan Kullanıcılar, çekiliş neticesinde belirlenecek ve 04.10.2014 tarihinde www.ucagaisimver.com internet sitesinde duyurulacaktır.
Ödül:
Pegasus’un Kampanya sonunda çekiliş neticesinde belirlenen ödül kazanmaya hak kazanacak Kullanıcılara vereceği hediyedir. Verilecek ödül;
Pegasus Uçağına İsim Verilmesi yarışması kapsamında, kazanan katılımcıya, 03.10.2014 tarihinde yapılacak çekiliş ile kazanan 1 Kullanıcının 0-10 yaş arasında olan bir kız çocuğunun adının tamamı ve soyadının baş harfinin, Pegasus’un Ocak 2015 tarihinde teslim alacağı 1 adet Yeni Nesil Boeing 737-800 uçağının burun kısımlarına yazılma hakkı

KAMPANYA KOŞULLARIGENEL ŞARTLAR
www.ucagaisimver.com isimli internet sitesinde yer alan üyelik formunu doldurarak, işbu kampanya koşullarını okuyan ve belirlenen koşulları kabul eden Kullanıcılar çekilişe katılarak Kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. İşbu koşulları kabul etmeyen Kullanıcılar, çekilişe katılmaya hak kazanamazlar. Pegasus, Kampanya koşullarını tek taraflı olarak, dilediği zaman değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır
1. www.ucagaisimver.com kampanya, Pegasus tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2014 tarih ve 58259698-255.05.02/1809-4519 sayılı kapsam dışı izni ile düzenlenmiştir.
2. Kampanyaya katılım, 16.06.2014 (saat 00:01’de başlayacak) – 30.09.2014 (saat 23:59’da sona erecektir) tarihleri arasında gerçekleşecektir.
3. Bu kampanyaya, 18 yaşından küçük Kullanıcı’lar katılamaz, katılmış ve yarışmayı kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül verilemez. Kampanyaya ancak, 0 – 10 yaş arası (15 Haziran 2004 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında doğmuş olan) kız çocuklarının yasal velileri katılabilirler. Yasal veli dışında yarışmaya katılım yapılamaz, katılmış ve yarışmayı kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül verilmez.
4. Kullanıcılar sitede beyan ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahüt eder. Kullanıcılar tarafından girişi yapılan bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından kaynaklanabilecek durumlardan Pegasus sorumlu değildir ve bu durumda Kullanıcılar ödüle hak kazanmayacaklardır.
5. Kazanılan ödül başkasına devredilemez, satılamaz ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.
6. “Dünyanın En Güzel Hediyesi” kampanyası için hizmet veren firmalar ile Pegasus Hava Yolları’nın çalışanları ve 1. derece yakınları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi kendilerine ödül verilmez.
7. Pegasus Kazananlara karşı hiç bir yükümlülüğü olmaksızın ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın Kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda, Pegasus’tan hiç bir hak ve talepte bulunmayacaklarını ver her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyan ve taahhüt ederler.
8. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır. Site kullanıcılarının web sitesindeki uygulamayı kullanarak oluşturduğu her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, Pegasus tarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme / organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin Pegasus’a Site’de yayımlanmak üzere yüklediğini, söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın süre kısıtlaması olmaksızın Pegasus tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) Pegasus tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. Kullanıcılar söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve kişisel haklarının, tam ve tek sahibinin Pegasus olduğunu ve Pegasus’un bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduğunu, ayrıca Kullanıcılar bu haklar üzerinde kendilerinin direkt veya dolaylı olarak ya da bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.
10. Kullanıcılar, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, siyasi, dini, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek “içerik”leri sitede üretmeyecek ve sitedeki uygulamayı kullanarak iletmeyecektir. Bu içeriklerin Pegasus tarafından yayımlanması, Kullanıcı tarafından seçilen kişilere gönderilmesi, iletilmesi, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların Pegasus tarafından yüklenildiği anlamına gelmez. Yayınlanmış olsa dahi hukuka aykırılıktan doğan her türlü, ceza, tazminat ve zararlar ilgili Kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.
11. Kullanıcılar, siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.
12. Kullanıcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, Sitede yer alan mevcut İçeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.
13. Kullanıcılar, Site’ye kayıt olurken bildirdikleri sms, e-posta vb. iletişim adresleri aracılığı ile Pegasus’un kendileri ile iletişim kurmasına, ayrıca ilgili iletişim adreslerini Pegasus’un kampanya ve/veya promosyon tanıtımlarından haberdar etmek için kullanabileceğini kabul ve beyan ederler.
14. Kullanıcılar, kendi kusurlarından kaynaklansın veya kaynaklanmasın işbu Kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde, Pegasus’un verilecek ödülü tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Pegasus aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını, Pegasus’u her türlü sorumluluktan, fikri mülkiyet taleplerinden, 3. Kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduklarını kabul, taahhüt ve beyan ederler.
15. Kullanıcı, işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda, Pegasus’un kendi veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Pegasus’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
16.Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu kampanya koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında Türk Kanunları uygulanacaktır. İşbu Kampanya Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Pegasus Uçağına “İsim” Verilmesi Çekilişi Şartları
Kampanya kapsamında düzenlenecek; Pegasus Uçağına “İsim” Verilmesi Çekilişine katılacak olan Kullanıcılar, Genel Şartlar’a ek olarak aşağıdaki şart ve koşulları gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar:
1. Kampanya tarihleri arasında ücretsiz olarak Site’ye girip, Ad-Soyad, adres, e-mail, yakınlık derecesi ve telefon bilgileri ile kız çocuklarının ad, soyad ve doğum tarihlerini girerek Site’ye ücretsiz üye olan Kullanıcılara, Kampanya’ya katılmak için bir (1) çekiliş hakkı verilecektir. Her bir Kullanıcıya, bir (1) kız çocuğu için çekilişe bir (1) kez katılma hakkı verilecektir.
2. Çekiliş 03.10.2014 tarihinde saat:11.00 da Markera Çekiliş ve Org. Hiz. Tic.Ltd.Şti.’nin Kuştepe Mah. Mesut Cemil Sk. No:30 D:1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan konferans salonunda noter huzurunda halka açık gerçekleştirilecektir.
3. Uçak teslim tarihi olarak Ocak 2015, planlanmış teslim tarihidir. Bu tarihin, uçağın üreticisinden ve sair nedenlerden dolayı değişmesi söz konusu olabilir. Herhangi bir nedenle, bu tarihlerin değişmesi durumunda, belirlenecek yeni tarih Kazanana derhal bildirilecektir. Meydana gelebilecek tarih değişikliklerinden veya Kampanya iptalinden dolayı Pegasus hiç bir şekilde Kazanana karşı sorumlu olmayacaktır.
4. Katılımcı çocuklarının isimleri ve fotoğrafları da süre ve yer kısıtlaması olmaksızın Pegasus tarafından görsel ve sosyal medya gibi her türlü mecrada kullanılabilecektir.

Bir cevap yazın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.